ПОСЛІДОВНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ПОДІЙ ЗА ЧОТИРМА ЄВАНГЕЛІСТАМИ

Євангельська оповідь   Глави і стихи євангелістів
  Матфея Марка Луки Іоана
1 Пролог 1, 1 1, 1-3 1, 1-4 1, 1-18
2 Родовід Ісуса Христа 1, 1-17 3, 23-38*
3 Благовістя Захарії про народження Іоана Предтечі 1, 5-25
4 Благовіщення Пресвятій Богородиці

Діва Марія в домі Єлисавети

1, 26-38

1, 39-56

5 Народження Іоана Предтечі 1, 57-80
6 Одкровення Йосифу Праведному про Боговтілення 1, 18-25
7 Різдво Ісуса Христа 2, 1 2, 1-7
8 Поклоніння пастирів 2, 8-20
9 Обрізання і наречення імені Ісус 1, 25 2, 21
10 Стрітення Господа в храмі 2, 22-33
11 Поклоніння волхвів 2, 1-12
12 Втеча до Єгипту 2, 13-15
13 Винищення немовлят у Вифлеємі 2, 16-18
14 Повернення з Єгипту, оселення в Назареті; отрок Ісус у храмі 2, 19-23 2, 39-52
15 Проповідь Іоана Предтечі в пустелі; свідчення про Ісуса Христа 3, 1-12 1, 1-8 3, 1-18 1, 19-28
16 Хрещення Господнє 13, 13-17 1, 9-11 3, 21-22
17 Спокушання Ісуса Христа в пустелі 4, 1-11 1, 12-13 4, 1-13
 

Діла Господа Ісуса Христа в Юдеї після спокушання Його в пустелі до першої Пасхи

18 Наступні свідчення Іоана Предтечі про Ісуса Христа

Перші ученики Господа

1, 16-20 1, 19-36

1, 37-51

 

Діла Господа Ісуса Христа в Галилеї після повернення з Юдеї

19 Чудо в Кані галилейській 2, 1-11
20 Відвідання Капернаума 2, 12
 

СЛУЖІННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА ВІД ПЕРШОЇ ПАСХИ ДО ДРУГОЇ

 

Події в Юдеї

21 Вигнання торговців з храму. Свідчення Ісуса Христа про Своє Богосинівство 2, 13-25

 

2, 16-17

22 Бесіда Ісуса Христа з Никодимом 3, 1-21
23 Ісус з учениками в Юдеї

Останнє свідчення Іоана Хрестителя про Ісуса Христа перед учениками

3, 22

 

3, 23-36

24 Ув’язнення Іоана Предтечі 14, 3-5 6, 17-20 3, 19-20
 

Події на шляху з Юдеї в Галилею

25 Повернення до Галилеї

Бесіда з самарянкою

4, 12-17 4, 1-3

4, 4-42

 

Служіння Ісуса Христа в Галилеї

26 Прихід Ісуса Христа в Кану Галилейську; зцілення сина капернаумського царедворця 4, 43-54
27 Початок євангельської проповіді 1, 14-15 4, 14-15
28 Проповідь Ісуса Христа в назаретській синагозі 4, 16-30
29 Оселення і проповідь у Капернаумі 4, 13-16 1, 21 4, 31-32
30 Покликання до апостольства Петра, Андрія, Якова та Іоана 4, 18-22 1, 16-20 5, 1-11
31 Зцілення біснуватого в капернаумській синагозі 1, 21-28 4, 31-37
32 Зцілення тещі Симона 8, 14-15 1, 29-31 4, 38-39
33 Зцілення багатьох хворих 8, 16-17 1, 32-34 4, 40-41
34 Благовістя в Галилеї 4, 23-25 1, 35-39 4, 42-44
35 Зцілення прокаженого 8, 2-4 1, 40-45 5, 12-16
36 Зцілення розслабленого в Капернаумі 9, 1-8 2, 1-12 5, 17-26
37 Покликання Левія-Матфея до апостольства 9, 9-13 2, 13-17 5, 27-32
38 Відповідь ученикам Іоана про піст 9, 14-17 2, 18-22 5, 33-39
 

СЛУЖІННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА ВІД ДРУГОЇ ПАСХИ ДО ТРЕТЬОЇ

 

Події в Юдеї

39 Ісус Христос в Єрусалимі під час другої Пасхи. Зцілення розслабленого при Овечій купальні 5, 1-17
40 Одкровення Ісуса Христа про Своє Богосинівство 5, 17-47
 

Проповідь і чудеса Ісуса Христа в Галилеї

41 Про значення суботи; зривання колосків 12, 1-8 2, 23-28 6, 1-5
42 Зцілення сухорукого 12, 9-13 3, 1-5 6, 6-11
43 Злоба фарисеїв і прагнення народу до Ісуса 12, 14-21 3, 6-12 6, 11.

17-19

44 Обрання 12 апостолів 10, 1-4 3, 13-19 6, 12-16
45 Нагірна проповідь 5, 1 – 7, 29 6, 17-49
46 Зцілення слуги капернаумського сотника 8, 5-13 7, 1-10
47 Воскрешення сина вдови в Наїні 7, 11-17
48 Свідчення Ісуса про Себе і про Іоана Хрестителя перед Іоановими учениками 11, 1-19 7, 18-35
49 Покликання струджених і обтяжених 11, 27-30
50 Прощення грішниці в домі фарисея Симона 7, 36-50
51 Зцілення біснуватого глуханімого сліпого 12, 22-23 11, 14
52 Викривання хули на Духа Святого 12, 24-37 3, 20-30 11, 15-26
53 Про вимогу знамення 12, 38-45 8, 10-13 11, 16.

29-32

54 Про внутрішнє світло 11, 33-36
55 Похвала тим, що слухають слово Боже 12, 46-50 3,31-35 8, 19-21

11, 27-28

56 Викривання зовнішньої праведності 11, 37-54
57 Вчення біля моря притчами про Царство Боже 13, 1-58 4, 1-34 12, 1-59

8, 4-18

13, 18-21

58 Про слідування за Ісусом 8, 18-22
59 Приборкання бурі на шляху через Генісаретське озеро в Гадаринську країну 8, 23-27 4, 35-41 8, 22-25
60 Зцілення біснуватих у Гадаринській країні 8, 28-34 5, 1-20 8, 26-39
61 Воскрешення дочки Іаїра, зцілення кровоточивої хворої 5, 22-43 8, 40-56
62 Зцілення двох сліпих 9, 27-31
63 Зцілення біснуватого німого 9, 32-34
64 Проповідь в назаретській синагозі 13, 54-58 6, 1-6
65 Проповідь у навколишніх містах і селищах 9, 35-38 6, 6
66 Повчання 12-ти при посиланні їх на проповідь 10, 1-42 6, 7-13 9, 1-6
67 Смерть Іоана Хрестителя 14, 6-12 6, 17-29
68 Чутка про Ісуса Христа, збентеження Ірода 14, 1-2 6, 14-16 9, 7-9
69 Повернення 12-ти з проповіді 6, 30 9, 10
70 Насичення 5000 народу п’ятьма хлібами і двома рибами 14, 13-21 6, 31-44 9, 11-17 6, 1-14
71 Прямування Ісуса Христа до учеників по воді 14,22-34 6,45-53 6, 15-21
72 Зцілення хворих в Генісаретській країні 14,35-36 6,54-56
73 Бесіда Ісуса Христа про небесний хліб 6, 22-71
 

ПОДІЇ ВІД ТРЕТЬОЇ ПАСХИ ДО ЧЕТВЕРТОЇ – ПАСХИ СТРАЖДАНЬ

74 Викриття юдеїв у лицемірному виконанні заповідей 7, 1-23
75 Подорож Ісуса Христа в межі Тира і Сидона, зцілення дочки хананеянки 15, 21-28 7, 24-30
76 Зцілення глухонімого 7, 31-37
77 Зцілення безлічі народу біля Генісаретського озера 15, 29-31
78 Насичення 4000 сімома хлібами і кількома рибами 15, 32-38 8, 1-9
79 Прибуття в країну Магдалинську. Відповідь фарисеям, що просили знамення з неба 15, 39 –

16, 4

8, 10-13
80 Застереження учеників від закваски фарисейської 15, 1-12 8, 14-21
81 Зцілення сліпого у Вифсаїді 8, 22-26
82 Сповідування Петра у Кесарії Филиповій 16, 13-20 8, 27-30 9, 18-21
83 Перше провіщення Ісуса Христа про хресні страждання; повчання про несення хреста 16, 21-28 8, 31 –

9, 1

9, 22-27
84 Преображення Господнє 17, 1-13 9, 1-9 9, 28-36
85 Друге провіщення Ісуса Христа про хресні страждання 9, 10-13
86 Зцілення біснуватого лунатика 17, 14-21 9, 14-29 9, 37-43
87 Третє провіщення Ісуса Христа про хресні страждання 17, 22-23 9, 30-32 9, 43-45
88 Останнє перебування Господа Ісуса Христа в Капернаумі; відповідь Ісуса Христа про податок на храм 17, 24-27
89 Повчання про смирення 18, 1-6 9, 33-37 9, 46-50
90 90 Промова про спасіння пропащих, притча про заблудлу вівцю 18, 7-17
91 Вчення про прощення       а)

гріхів ближнього               б)

18, 18-22

18, 23-35

 

Господь Ісус Христос у Галилеї перед святом Кущів

92 Відмова Ісуса Христа йти на свято до Єрусалима 7, 2-9
93 Подорож Ісуса Христа до Єрусалима 19, 1 10, 1 9, 51
94 Неприязне ставлення до Ісуса Христа самарян 9, 52-56
95 Відповідь Господа Ісуса Христа тим, що побажали йти за Ним 9, 57-62
96 Послання 70-ти на проповідь; докір містам, які не прийняли проповіді 11, 20-24 10, 1-24
97 Заклик струджених і обтяжених 11, 27-30
98 Запитання законника про вічне життя і про ближнього і притча про милосердного самарянина 10, 25-37
99 Ісус Христос в домі Марфи і Марії 10, 38-42
100 Вчення Ісуса Христа про молитву 11, 1-13
101 Ісус на обіді у фарисея; викривання законників 11, 37-54
102 Повчання про правила життя Христовим послідовникам 12, 1-59
 

Ісус Христос в Єрусалимі на святі Кущів

103 Спір у народі про Христа 7, 10-53
104 Про жінку, взяту на перелюбстві 8, 1-11
105 Викривання юдеїв при скарбниці храму 8, 12-59
106 Зцілення сліпонародженого 9, 1-41
107 “Пастир добрий” 10, 1-21
108 Звістка про галилеян, побитих Пилатом, наставлення про покаяння 13, 1-5
109 Притча про безплідну смоковницю 13, 6-9
110 Зцілення в синагозі в суботу жінки, скорченої 18 років 13, 10-17
111 Вчення Ісуса Христа про Царство Боже в притчах 13, 18-21
112 Бесіда Ісуса Христа на святі Оновлення в притворі Соломоновому 10, 22-39
113 Відхід Господа Ісуса Христа з Єрусалима в зайорданську країну Перею 10, 40-42
 

Вчення Господа Ісуса Христа по дорозі назад в Єрусалим із зайорданської країни

114 Промова Ісуса Христа про число тих, що спасаються 18, 22-30
115 Провіщення про страждання в Єрусалимі 13, 31-35
116 Ісус Христос на обіді у фарисея; зцілення хворого на водянку; притча про покликаних на вечерю 14, 1-24
117 Самозречення послідовників Христа 14, 25-35
118 Притчі про заблудлу вівцю, загублену драхму і блудного сина 15, 1-32
119 Про невірного домоправителя 16, 1-13
120 Викривання фарисеїв; притча про багатія і Лазаря 16, 14-31
121 Наставляння ученикам про виконання обов’язку 17, 1-10
122 Зцілення десяти прокажених 17, 11-19
123 Відповідь про друге пришестя 17, 20-37
124 Притча про несправедливого суддю 18, 1-8
125 Притча про митаря і фарисея 18, 9-14
126 Вчення про шлюб 19, 1-12 10, 1-12 16, 18
127 Благословення дітей 19, 13-15 10, 13-16 18, 15-17
128 Відповідь багатому юнакові 19, 16-26 10, 17-27 18, 18-27
129 Запитання Петра про нагороду послідовникам Ісуса Христа 19, 27-30 10, 28-31 18, 28-30
130 Притча про найнятих у виноградник робітників 20, 1-16
131 Воскрешення Лазаря 11, 1-46
132 Змова начальників юдейських проти Ісуса Христа 11, 47-57
133 Провіщення Ісуса Христа про хресне страждання на шляху до Єрусалима 20, 17-19 10, 32-34 18, 31-34
134 Прохання синів Зеведеєвих про місце в Царстві Ісуса Христа 20, 20-28 10, 35-45
135 Ісус Христос в Єрихоні; зцілення сліпих 20, 29-34 10, 46-52 18, 35-43
136 Навернення Закхея 19, 1-10
137 Притча про того, що пішов на війну, і про тих, які примножили таланти 25, 13-30 19, 11-28
138 Ісус Христос у Вифанії 26, 6-13 14, 3-9 11, 55 –

12, 11

139 Вхід Господній в Єрусалим; зцілення хворих в Єрусалимі 21, 1-11.

14-17

11, 1-11 19, 29-44 12, 12-19
 

Великий понеділок

140 Безплідна смоковниця 21, 18-22 11, 12-14 20-26
141 Вигнання торговців з храму 21, 12-13 11, 15-19 19, 45-46
 

Великий вівторок

142 Викривання начальників юдейських і повчання Господа в храмі 21, 23 –

23, 39

11, 27 –

12, 40

19, 47 –

20, 47

143 Про жертву бідної вдовиці 12, 41-44 21, 1-4
144 Промова Ісуса Христа перед еллінами та юдеями 12, 20-50
145 Пророцтва і притчі Ісуса Христа про Єрусалим і про друге пришестя 24, 1 –

25, 46

13, 1-37 21, 5-38
 

Велика середа

146 Ісус Христос у Вифанії 26, 1-2.

6-13

14, 3-9
147 Змова юдеїв, зрада Іуди 26, 3-5.

14-16

14, 1-2.

10-11

22, 1-6
 

Великий четвер

148 Пасхальна вечеря 26, 17-35 14, 12-31 22, 7-38 13, 1-17.

26

149 Моління про чашу 26, 36-46 14, 32-42 22, 39-46 18, 1
 

Велика п’ятниця

150 Взяття Ісуса Христа під варту 26, 47-56 14, 43-52 22, 47-53 18, 2-12
151 Допит Ісуса Христа у Анни 18, 13.

19-24

152 Суд синедріону над Ісусом Христом у Кафи 26, 57-68 14, 53-65 22, 54.

63-65

18, 14
153 Зречення Петра 26, 58.

69-75

14, 54.

66-72

22, 54-62 18, 15-18.

25-27

154 Вирок синедріону 27, 1 15, 1 22, 66-71
155 Кінець Іуди 27, 3-10
156 Ісус Христос у Пилата 27, 2-31 15, 1-20 23, 1-25 18, 28 –

19, 16

157 Хресний шлях і Голгофа 27, 31-56 15, 20-41 23, 26-49 19, 16-37
158 Погребіння Ісуса Христа 27, 57-66 15, 42-47 23, 50-56 19, 38-42
 

ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА

Ранок Воскресіння

159 Пізно в суботу Марія Магдалина з іншою Марією йдуть дивитися гріб 28, 1
160 Марія Магдалина та інші жінки купують пахощі, щоб ранком помазати Ісуса 16, 1
161 Землетрус; ангел відвалює камінь від печери 28, 2-4
162 Марія Магдалина поспішає до гробу. Побачивши, що він порожній, вона повертається до Петра та Іоана 20, 1-3
163 Прихід до гробу до схід сонця групи галилейських жон-мироносиць; явлення їм ангелів 24, 1-9
164 Петро та Іоан з Марією Магдалиною прибігають до порожнього гробу 20, 4-10
165 Явлення воскреслого Христа Марії Магдалині 20, 11-18
166 Прихід до гробу при сході сонця другої групи жон-мироносиць; явлення їм ангела 28, 5-8 16, 1-8
167 Повернення мироносиць від гробу; явлення їм воскреслого Христа 28, 9-10
168 Повідомлення учеників про Воскресіння Господа групою галилейських жон-мироносиць 16, 8 24, 9-12
169 Повідомлення учеників про Воскресіння Господа Марією Магдалиною 16, 9-11
170 Явлення Ісуса Христа еммауським подорожнім 16, 12-13 24, 13-35
171 Явлення Ісуса Христа в перший день тижня ученикам без Фоми 16, 14 24, 36-49 20, 19-25
172 Явлення Ісуса Христа, коли мину ло вісім днів 20, 26-29
173 Явлення Ісуса Христа біля моря Тиверіадського 21, 1-25
174 Явлення Ісуса Христа на горі 28, 16-20 16, 15-18
175 Вознесіння Господа 16, 19-20 24, 50-53

 

* Напівжирна цифра означає останній стих вказаної глави.