Книга пророка Аггея

Глава: 1 2


 

 

Глава 1

1 У другий рік царя Дарія, у шос­тий місяць, у перший день місяця, було слово Господнє через Аггея пророка до Зоровавеля, сина Са­лафиїлового, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Іоседекового, великого ієрея: 2 так сказав Господь Саваоф: народ цей говорить: «не прийшов ще час, не час будувати дім Господній».

3  І було слово Господнє через Аггея пророка: 4 а вам самим час жити у домах ваших прикрашених, тоді як дім цей у запустінні? 5 Тому нині так говорить Господь Саваоф: навер­ніть серце ваше на путі ваші. 6 Ви сієте багато, а збираєте мало; їсте, але не у ситість; п’єте, але не напиваєтеся; одягаєтеся, а не зігріваєтеся; той, хто заробляє платню, зароб­ляє для дірявого гаманця. 7 Так говорить Господь Саваоф: наверніть серце ваше на путі ваші. 8 Зійдіть на гору і носіть дерева, і будуйте храм; і Я буду благоволити до нього,­ і прославлюся, — говорить Господь. 9 Очікуєте багато чого, а виходить мало; і що принесете додому, те Я розвію. — За що? говорить Господь Саваоф: за Мій дім, який у запустін­ні, тоді як ви біжите, кожен до свого дому. 10  Тому-то небо закрилося і не дає вам роси, і земля не дає своїх плодів. 11 І Я закликав засуху на зем­лю, на гори, на хліб, на виноградний сік, на єлей і на все, що родить земля, і на людину, і на худобу, і на всяку ручну працю. 12 І послухалися Зоровавель, син Салафиїлів, і Ісус, син Іоседеків, і весь інший народ гласу Господа Бога свого і слів Аггея пророка, як посланого Господом Богом їхнім, і народ убоявся Господа.

13 Тоді Аггей, вісник Господній, посланий від Господа, сказав до народу: Я з вами! — говорить Господь. 14 І збудив Господь дух Зоровавеля, сина Салафиїлового, правителя Юдеї, і дух Ісуса, сина Іоседекового, великого ієрея, і дух усього залишку народу, і вони прийшли, і стали виконувати роботи у домі Господа Саваофа, Бога свого, 15 у двадцять четвер­тий день шостого місяця, у другий рік царя Дарія.

 

Глава 1. [1] 1 Езд. 5, 1–2. [2] Мф. 8, 21. [6] Втор. 28, 38. Єр. 12, 13. Мих. 6, 15. Зах. 8, 10. [8] Агг. 2, 9. [10] Втор. 28, 23. [11] Втор. 28, 22. [12] 1 Езд. 5, 2. [13] Агг. 2, 5.

 

 

Глава 2

1 У сьомий місяць, у двадцять перший день місяця, було слово Господнє через Аггея пророка: 2 скажи тепер Зоровавелю, синові Салафиїловому, правителю Юдеї, й Ісусу, синові Іоседековому, великому ієрею, і залишку народу: 3 хто залишився між вами, який бачив цей дім у колишній його славі, і яким бачите­ ви його тепер? Чи не є він в очах ва­ших ніби ніщо? 4 Але підбадьорься нині, Зоровавелю, — говорить Господь, — підбадьорься, Ісусе, сину Іосе­деків, великий ієрею! підбадьорься, весь народе землі, — говорить Господь, — і виконуйте роботи, бо Я з ва­ми, — говорить Господь Саваоф. 5 Завіт Мій, який Я уклав з вами при виході вашому з Єгипту, і дух Мій перебуває серед вас: не бійтеся! 6 Бо так говорить Господь Саваоф: ще раз, і це бу­­де скоро, Я потрясу небо і землю, море і сушу, 7 і потрясу всі народи, і прийде Бажаний усіма народами, і наповню дім цей славою, — говорить Господь Саваоф. 8 Моє срібло і Моє золото, — говорить Господь Саваоф. 9 Слава цього останнього храму буде більшою, ніж першого, — говорить Господь Саваоф; і на місці цім Я дам мир, — говорить Господь Саваоф.

10  У двадцять четвертий день дев’ятого місяця, у другий рік Дарія, було слово Господнє через Аггея про­рока: 11 так говорить Господь Са­ва­оф: запитай священиків про закон і скажи: 12 якби хто ніс освячене­ м’ясо у полí одягу свого і полою своєю торкнувся хліба, або чого-небудь ва­реного, або вина, або єлею, або якої-небудь їжі: чи зробиться це священним? І відповіли священики і сказа­ли: ні. 13 Потім сказав Аггей: а як­що­ доторкнеться до всього цього хто-не­будь, хто осквернився від дотику до мерця: чи стане це нечистим? І відповіли священики і сказали: буде нечистим. 14 Тоді відповів Аггей і сказав: такий цей народ, таке це плем’я переді Мною, — говорить Гос­подь, — і такі всі діла рук їхніх! І що вони приносять там, усе нечисте. 15 Тепер наверніть серце ваше на час від цього дня і назад, коли ще не був покладений камінь на камінь у храмі Господньому. 16 Приходили, бу­вало, до копиці, що могла приносити двадцять мір, і виявлялося тільки десять; приходили до підточилля, щоб начерпати п’ятдесят мір з підточилля, а виявлялося тільки двадцять. 17 Уражав Я вас іржою і бляк­лістю хліба і градом усі труди рук ваших; але ви не наверталися до Мене, — говорить Господь. 18 Наверніть же серце ваше на час від цього дня і назад, від двадцять четвертого дня дев’ятого місяця, від того дня, коли заснований був храм Господній; наверніть серце ваше: 19 чи є ще у житницях насіння? Досі ні виноград­на лоза, ні смоковниця, ні гранатове дерево, ні маслина не давали плоду; а від цього дня Я благословлю їх.

20  І було слово Господнє до Аггея вдруге у двадцять четвертий день місяця, і сказано: 21 скажи Зоровавелю, правителеві Юдеї: потрясу Я небо і землю; 22 і скину престоли царств, і знищу силу царств язичницьких, перекину колісниці й тих, що сидять на них, і скинуті будуть коні і вершники їх, один мечем іншого. 23 У той день, — говорить Господь Саваоф, — Я візьму тебе, Зоровавелю, сину Салафиїлів, рабе Мій, — говорить Господь, — і буду тримати тебе як печатку, бо Я обрав тебе, — говорить Господь Саваоф.

 

Глава 2. [1] Агг. 1, 1. [2] Зах. 3, 1. [3] 1 Езд. 3, 12. [4] Агг. 1, 13. [6] Євр. 12, 26. [7] Іс. 66, 19. Ін 12, 21. Мф. 21, 23. [9] Агг. 1, 8. [11] Втор. 17, 11. Мал. 2, 7. [12] Лев. 10, 10. [13] Лев. 5, 2; 11, 24. Чис. 19, 11. [16] Втор. 28, 38. Мих. 6, 15. [17] Ам. 4, 9. [19] Зах. 8, 12–13. [22] Єз. 38, 21. Одкр. 19, 21. [23] Сир. 49, 13.